Endüstri Mühendisinin Önemi

Endüstri mühendisliği hukuktan matematiğe kadar iş hayatının tüm insani yönleriyle ilgilenen bir bilim alanıdır. Mühendisler çoğunlukla insansız sistemlerle ilgilenirler; oysa endüstri mühendisi için insansız bir ortam oksijensiz yaşamdan farksızdır. Zaten bu nedenle de politika, felsefe, tarih gibi beşeri bilimlere özgü alanlar; işletme, verimlilik, zaman yönetimi, finans gibi idari bilimlerin ilgi alanına giren konular ve tabii mühendislik boyutu, yani mekanik, elektrik, elektronik, metalurji gibi bilim alanlarının tümü, endüstri mühendisliği eğitimimizin bir parçasıdır.

Endüstri Mühendisliği

Kimileri sınırsız ilgi alanları nedeniyle ” endüstri mühendisliği hiçbir şey değildir” derler. Bize göreyse, “endüstri mühendisliği insana dair sistemlerle ilgilidir.” Normatif ve pozitif bilimlerin bir sentezidir. İş yerinde liderlik ya da ergonomi, bir endüstri mühendisi için soyut bir tartışma konusu değil somut bir yönetim konusudur.

yazar Levent Güven (18 Posts)